Dyskryminacja podczas procesu rekrutacji

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwe i nierówne traktowanie osób na przykład ze względu na płeć, kolor skóry czy wiek. Z tym zjawiskiem można spotkać się również podczas rekrutacji do pracy. Kodeks pracy zakazuje jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji, a w przypadku złamania przepisów, pracodawca będzie zobligowany wypłacić odszkodowanie pracownikowi.

Ogłoszenia o pracę nie mogą zawierać opisu kandydata, który będzie lepiej oceniany, ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub orientację seksualną.