Dyskryminacja podczas procesu rekrutacji

Dyskryminacja oznacza niesprawiedliwe i nierówne traktowanie osób na przykład ze względu na płeć, kolor skóry czy wiek. Z tym zjawiskiem można spotkać się również podczas rekrutacji do pracy. Kodeks pracy zakazuje jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji, a w przypadku złamania przepisów, pracodawca będzie zobligowany wypłacić odszkodowanie pracownikowi.

Ogłoszenia o pracę nie mogą zawierać opisu kandydata, który będzie lepiej oceniany, ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub orientację seksualną.

Oferta pracy

Przeglądając ogłoszenia o pracę można zauważyć skłonność do dyskryminowania potencjalnych kandydatów. Pracodawca śmiało wypisuje, że poszukuje młodej studentki (do 30 roku życia), najlepiej z miłą aparycją. Jest to idealny przykład dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy wygląd. Oczywiście jest to całkowicie zakazane. Często również na witrynach sklepowych można dopatrzeć się się podobnych ogłoszeń.

Złamanie zakazu dyskryminacji

Jeśli spotkałeś się z dyskryminacją, to masz prawo do złożenia skargi na pracodawcę, a ten będzie musiał wypłacić tobie odszkodowanie nie mniejsze niż minimalna pensja za pracę. Odszkodowanie będzie zależało od stopnia i rodzaju naruszenia przepisów kodeksu pracy. Pracownik oskarżając swojego pracodawcę ma zapewnione, że nie zostanie zwolniony. Sprawę należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli w trakcie postępowania inspektorzy z PIP-u wykażą, że pracodawca naruszył zasady równego i sprawiedliwego traktowania swoich pracowników, możesz być pewny, że otrzymasz odszkodowanie.

Czy to była dyskryminacja?

W przypadku, kiedy nie zostałeś zatrudniony, mimo dobrego wykształcenia, potrzebnych umiejętności i kwalifikacji, i masz podejrzenie, że doszło do dyskryminacji ze strony rekrutera, to zadaj sobie jedno pytanie: czy dostałbym pracę jeśli byłbym młodszy lub przystojniejszy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, prawdopodobnie zostałeś zdyskryminowany, czyli naruszona została zasada równego traktowania.

Tagi